Naša spoločnosť Euro MD s.r.o. sa zameriava na distribúciu a marketing zahraničných zdravotníckych výrobkov určených iba a výhradne do lekární v Českej a Slovenskej republike.

Pri výbere prípravkov, ktoré chceme zahrnúť do nášho portfólia, kladieme vždy dôraz na ich unikátnosť a účinnosť.

Starostlivo vyškolený tím obchodných zástupcov pravidelne navštevuje lekárne a informuje magistry a ostatných pracovníkov lekární o všetkých novinkách, ktoré súvisia s našimi výrobkami.

Pravidelne sa zúčastňujeme odborných lekárskych kongresov a seminárov, kde sa snažíme aj lekárom odovzdať zásadné informácie o našich produktoch.

Nezabúdame aj na širokú laickú verejnosť. Naše články o výrobkoch nájdete v rôznych časopisoch alebo internetových portáloch, ktoré sú zamerané na rodičov (www.rodina.cz) alebo ako sa starať o svoje zdravie.

Sme radi, že ste si našli cestu na naše webové stránky a zaujímate sa o naše výrobky.